Algengar Spurningar

Fyrir hverja er Kísilsteinefni geoSilica?

Fyrir konur og karla sem annt er um beinheilsu sína í ljósi þess hversu nauðsynlegur kísill er fyrir steinefnasöfnun í bein og til að minnka niðurbrot beina. Rannsóknir sýna að konur eru almennt ekki að fá nema um helming þess kísils sem nauðsynlegur er fyrir eðlilega steinefnaþéttni beina.

Fyrir fólk sem annt er um útlit og heilsu húðar, hárs og nagla. Kísill hefur mjög góð áhrif á hár og neglur, styrkir brothættar neglur og eykur slitþol hárs, ásamt því að fegra hár. Kísill styrkir einnig húð og getur dregið úr örhrukkum og aukin kísilinntaka getur einnig dregið úr hárlosi.

Fyrir fólk með gigtarverki eða verki í stoðgrind tengdum niðurbroti á bandvef af ýmsu tagi. Við höfum heyrt frá mörgum viðskiptavinum sem fullyrða að gigtarverkir og verkir í stoðgrind hafi minnkað eða horfið eftir inntöku á kísli í einhvern tíma.

Fyrir konur með járnskort sem ekki lagast við inntöku annarra bætiefna. Við hjá geoSilica höfum heyrt frá mörgum konum sem hafa verið að berjast við krónískan járnskort sem illa hefur gengið að bæta úr og hafa fengið bót eftir að hafa tekið inn kísilsteinefni geoSilica.

Hvernig er varan unnin?

Kísillinn er náttúrulegur jarðhitakísill á formi örsmárra kísilagna sem falla út í jarðhitavatni frá borholum Hellisheiðarvirkjunar. Magn kísilsins er styrkt í jarðhitavatninu í ferli sem eingöngu eykur styrk kísilagnanna en ekki annara efna. Að lokum er svo skiljuvatninu skipt út fyrir hreint grunnvatn frá svæðinu en magn kísils helst óbreytt. Lokavaran er því 100% náttúrlegur jarðhitakísill í hreinu vatni. Engar efnavörur af neinu tagi eru notaðar við framleiðsluna né heldur hár hiti.

Er komin reynsla á vöruna?

Varan hefur verið í nokkur ár á markaði svo það er komin reynsla á hana og við erum mjög ánægð með viðbrögðin sem hún hefur fengið og allar þær margar reynslusögur sem fólk hefur deilt með okkur. Við höfum enn ekki fengið neinar kvartanir vegna vörunnar sjálfrar eða heyrt um neinar aukaverkanir/hliðarverkanir/samverkanir. Við leggjum stöðugt vinnu í að bæta vöruna og kynna okkur vísindagreinar um virkni kísils í líkamanum.

Hvaða rannsóknir liggja á bakvið áhrif kísils á líkamann?

Kísilsteinefni er uppspretta frumefnisins kísils (e. silicon). Árið 1972 sýndi Dr. Edith Muriel Carlisle fram á með tilraunum á dýrum að kísill er lífsnauðsinlegt snefilefni fyrir öll æðri dýr. Fram að þessum tíma var talið að kísill í líkamanum gengdi engu hlutverki. Öll dýr sem fá engan kísil úr fæðu sýna fljótlega greinileg merki um kísilskort. Þessi einkenni eru m.a. mikil beinþynning og gallar í beinum og tönnum, sár sem gróa mjög illa, feldur dýra og húð verður mjög léleg og allur bandvefur verður almennt illa myndaður. Þessar rannsóknir hennar voru svo staðfestar af öðrum vísindamönnum næstu árin.

Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og fjöldi rannsókna og ritrýndra vísindagreina um mikilvægi kísils eykst með hverju ári.

Stórar faraldsfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna ótvírætt að kísill spilar stórt hlutverk í skilvirkri framleiðslu á kollageni og styrkingu bandvefs þar sem kísill bindur risasameindir saman í utanfrumuefni hans. Kísill hjálpar við bindingu annarra steinefna í beinvef og eykur tjáningu á genum sem hafa með steinefnasöfnum í beinkímfrumur að gera. Vegna þessa er kísill (silica) til dæmis er orðinn vinsæll til notkunar í beingræðsluefnum.

GeoSilica styðst eingöngu við ritrýndar vísindagreinar í öllum fullyrðingum um virkni kísilsteinefnisins og áhugasömum er bent á að skoða lista yfir vísindagreinar á heimsíðu fyrirtækisins.

Hversu mikið á að taka af Kísilsteinefni geoSilica og hve oft?

Eina matskeið (um 10 ml) á dag einu sinni er uppgefin skammtastærð. Þó má taka stærri skammta til að minnka tilfallandi brjóstsviða og óþægindi vegna bakflæðis.

Hvað tekur langan tíma að finna fyrir breytingu?

Það fer mikið eftir eftir því við hverju fólk er að taka kísilinn og er oft líka mjög persónubundið. Við hjá geoSilica erum ekki að þykjast vera að framleiða einhverja töfralausn við hinum ýmsu kvillum. Langflestir finna mun á nöglum og hári tiltölulega fljótt eða innan við mánuð. Margar hafa fundið verulega bót á verkjum af ýmsu tagi á svipuðum tíma. Ef fólk er raunverulega með kísilskort þá þarf það stöðugt að taka inn kísil fái það ekki nægan kísil úr fæðu. Mikilvæg staðreynd er að kísilupptaka úr fæðu minnkar með aldrinum svo því eldra sem fólk er, því mikilvægari er kísilfæðubót.

Hefur virkni Kísilsteinefni geoSilica verið rannsökuð?

Virkni okkar vöru hefur ekki verið rannsökuð en virkni kísils á svipuðu formi og kísils almennt hefur verið mikið rannsökuð í gegnum árin. Við erum að vinna í því að framkvæma skipulegar rannsóknir á virkni okkar vöru.

Eru einhverjar aukaverkanir af Kísilsteinefni geoSilica?

Nei, engar ef fyrirmælum um skammtastærð er fylgt. Engin eitrunaráhrif eru þekkt af völdum myndlauss kísils þ.e. kísill sem ekki hefur kristalgerð eins og jarðhitakísill.

Má taka inn Kísilsteinefni geoSilica með lyfjum?

Já, en gæta þarf að því hann sé ekki tekinn inn á sama tíma og önnur lyf. Það er hugsanlegt að kísillinn geti haft áhrif á upptöku lyfju með því að draga í sig virk efni tímabundið. Við mælum með að fólk taki kísilinn um klukkustund fyrir eða eftir að önnur lyf eru tekin.

Er óhætt að taka in Kísilsteinefni geoSilica á meðgöngu?

Við mælum ekki með því. Almennt eiga konur á meðgöngu ekki að taka inn fæðubótarefni svo sem kísil og mörg fleiri. Áhrif kísils á barnshafandi konur hafa ekki verið rannsökuð nægjanlega vel að svo stöddu.