Um kísil

Hvað er kísill?

Kísill er steinefni sem finnst í náttúrunni og ýmsum fæðutegundum. Kísill er nauðsynlegt næringarefni fyrir líkamann en hann gegnir lykilhlutverki í myndun og viðhaldi beina. Kísill getur einnig auðveldað líkamanum upptöku á öðrum steinefnum, eins og kalki og magnesíum sem dæmi. Mikill skortur er á kísli í fæðu Vesturlandabúa sem hefur þau áhrif að leita þarf annarra leiða til að fullnægja líkamanum um það magn af kísli sem hann þarfnast. Kísill er steinefni sem finnst í náttúrunni og ýmsum fæðutegundum. Kísill er nauðsynlegt næringarefni fyrir líkamann en hann gegnir lykilhlutverki í myndun og viðhaldi beina. Kísill getur einnig auðveldað líkamanum upptöku á öðrum steinefnum, eins og kalki og magnesíum sem dæmi. Mikill skortur er á kísli í fæðu Vesturlandabúa sem hefur þau áhrif að leita þarf annarra leiða til að fullnægja líkamanum um það magn af kísli sem hann þarfnast. Kísill er okkur lífsnauðsynlegur og hefur oft verið kallaður hið gleymda næringarefni. Hann er eitt algengasta steinefni jarðar og gegnir mikilvægu hlutverki í myndun og styrkingu bandvefs. Bandvefur getur t.d. verið beinvefur, sinar, liðbönd og húð. Kísilsteinefni geoSilica er unnið úr 100% náttúrulegum jarðhitakísli úr hreinu íslensku vatni og inniheldur því engin aukaefni.

Fyrir hverja?

Fyrir fólk með gigtarverki eða verki í stoðgrind tengdum niðurbroti á bandvef af ýmsu tagi.
Við höfum heyrt frá mörgum viðskiptavinum sem fullyrða að gigtarverkir og verkir í
stoðgrind hafi minnkað eða horfið eftir inntöku á kísli í einhvern tíma.

Fyrir konur með járnskort sem ekki lagast við inntöku annarra bætiefna. Við hjá geoSilica
höfum heyrt frá mörgum konum sem hafa verið að berjast við krónískan járnskort sem illa
hefur gengið að bæta úr og hafa fengið bót eftir að hafa tekið inn kísilsteinefni geoSilica.

FYRIR ALLA
Þekktust eru góð áhrif kísils á húð, hár og neglur en einnig getur hann styrkt allan bandvef
líkamans og hefur þar af leiðandi víðtækari áhrif. Undir bandvef flokkast einnig bein, brjósk,
liðir, hjarta- og æðakerfi svo eitthvað sé nefnt.
Kísillinn getur styrkt beinin og umgjörð þeirra svo að önnur nauðsynleg steinefni sem þau
þarfnast til að halda þéttleika sínum og styrk, nýtist betur.

Hvernig er varan unnin?

Kísillinn er náttúrulegur jarðhitakísill á formi örsmárra kísilagna sem falla út í jarðhitavatni frá borholum Hellisheiðarvirkjunar. Magn kísilsins er styrkt í jarðhitavatninu í ferli sem eingöngu eykur styrk kísilagnanna en ekki annara efna. Að lokum er svo skiljuvatninu skipt út fyrir hreint grunnvatn frá svæðinu en magn kísils helst óbreytt. Lokavaran er því 100% náttúrlegur jarðhitakísill í hreinu vatni. Engar efnavörur af neinu tagi eru notaðar við framleiðsluna né heldur hár hiti.

Efnafræði kísils

Kísill er efnasamband frumefnanna kísils (Si) og súrefnis. Kísill hefur efnaformúluna SiOog er því kísildíoxíð. Það getur valdið ruglingi að sömu orðin eru notuð um bæði frumefnið og efnasamband þess. Hér verður orðið kísill alltaf notað um kísildíoxið. Kísill getur verið bæði kristallaður eins og t.d. kvarts og líka myndlaus. Felldur kísill sem fellur út í jarðhitavökva er myndlaus kísill sem myndast í fjölliðunarferli þegar kísilsýra sem er hið uppleysta form kísils fjölliðast og myndar agnarsmá kísilkorn þegar vökvinn verður yfirmettaður af kísilsýru.

Jarðhitakísill verður til þegar ferskvatn eða sjór seytlar niður í gegnum jarðlög og kemst í snertingu við mjög heitt berg á miklu dýpi. Við þetta hitnar vökvinn mikið og leysir því auðveldlega upp ýmis steinefni úr berginu svo sem sölt af ýmsu tagi og svo kísil í formi kvarts og myndlausra ópala. Þessi heiti vökvi stígur upp þar sem hann er eðlisléttari en kaldari vökvi og kólnar og sekkur aftur niður í djúpið. Flutningur vökvans upp og niður nefnist varmaburður (e. convection). Vökvinn sem kemur upp úr borholum á háhitasvæðum er í flestum tilvikum tvífasa þ.e. hluti hans er mjög heit gufa og restin er steinefnaríkt vatn sem oft er yfir 200°C heitt þegar það kemur upp úr borholunni undir miklum þrýstingi.

Þessi heiti jarðhitavökvi er mettaður af uppleystum kísil í formi kísilsýru og um leið og vökvinn kólnar fer kísilsýran í yfirmettun og getur ekki haldist uppleyst lengur. Þá fjölliðast hún í örsmáar kísilfjölliður sem stöðugt eru að myndast og leysast upp aftur. Við ákveðin varmafræðileg skilyrði haldast fjölliður af vissri stærð stöðugar og taka að stækka, bæði vegna frekari fjölliðunnar og vegna áfalls annarra kísilsýrusameinda í vökvanum. Við þetta myndast agnarsmá kísilkorn sem síðan hópast saman í enn stærri korn og þau korn safnast svo saman í ennþá stærri korn þangað til að þau verða það þung að þau falla út í vökvanum sem felldur kísill.

Þessi kísilkorn hafa gríðarlegt yfirborðsflatarmál vegna byggingar sinnar og mikið af holrýmum. Algengt yfirborðsflatarmál fellds kísils eru nokkur hundruð fermetrar á hvert gramm efnis. Þetta gerir kísil að eftirsóttu hráefni í margskonar iðnað svo sem fylliefni í gúmmi og málningar af ýmsu tagi og í pappir og svo mætti lengi telja. Það er fyrst núna á allra síðustu árum sem byrjað hefur verið að nota kísil í fæðubótarefni til inntöku á ýmsum formum en þó aðallega í formi örsvifs eða sviflausnar (e. colloidal silica) því líkaminn á auðvelt með að leysa þessi agnarsmáu korn upp í kísilsýru sem er það form kísils sem líkaminn notar til upptöku frumefnisins kísils.